Selasa, 25 September 2012

SK Panitia Pembangunan


PEMERINTAH KOTA AMBON
NEGERI BATU MERAH RT.001/019
KECAMATAN SIRIMAU


KEPUTUSAN KETUA RT.001/019 NEGERI BATU MERAH
NOMOR       :.290/BT/RT/RW/IX/2012

Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARRLUL RAHMAN
RT.001/019 NEGERI BATU MERAH
KOTA AMBON TAHUN 2012


Menimbang                : 
a.     Bahwa dalam rangka Pembangunan Masjid  Darrul Rahman RT.001/019 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
b.      Bahwa untuk memenuhi maksud poin a diatas maka perlu menetapkan susunan kepanitiaan pembangunan Masjid Darrul Rahman dalam suatu Surat Keputusan Ketua RT.001/019 Negeri Batu Merah.

Memperhatikan          :   Rapat pembentukan panitia pembangunan Masjid Darrul Rahman RT.001/019 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 19 juni 2012.

MEMUTUSKAN
Menetapkan                 :
Pertama                      :       Susunan panitia pembangunan Masjid Darrul Rahman RT.001/019 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tahun 2012, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua                          :       Panitia Pembangunan Masjid Darrul Rahman RT.001/019 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tahun 2012 bertugas untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan Masjid Darrul Rahman.
Ketiga                    :       Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.    


Ditetapkan        :   di Ambon
Tanggal              :   20 Juni 2012

Ketua RT.001/019 Negeri Batu Merah

                                                                                         M. AMIRUDIN ST

Tidak ada komentar: